GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Előrendelés menete

  Előrendelés menete: 1. lépés: Megrendelés űrlap kitöltése (mely tartalmazza az Ön nevét,telefonszámát és a megrendelni kívánt termék(ek)et. 2. lépés: Küldünk Önnek egy visszaigazoló e-mailt, mely tartalmazza a bankszámlaszámot és a fizetendõ összeget.   3. lépés: Ön elutalja az összeget,vagy kifizeti bemutatótermünkben. 4. lépés: Az utalás beérkezésétol számítva, kb. 1 héten belül átvehető a rendelt termék(ek). 5. lépés: Személyesen átvehető a termék Bemutatótermünkben.Bemutatótermünkben csak kézpénzes fizetés lehetséges

Fizetési módok

Fizetési módok Készpénzes fizetés (utánvétel, személyes átvétel) Ha futárszolgálatos szállítást választ, a számla ellenértékét az áru átvételekor a kézbesítõnek is fizetheti (ebben az esetben elõleg utalása szükséges, a fennmaradó összeget kell az átvételkor fizetni). A futárnál kizárólag készpénzes fizetésre van lehetõség. A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja meg. A futárszolgálat bankkártyát és ajándékkártyát nem tud elfogadni. Ha a rendelés során személyes átvételt választhat, akkor a rendelt termékek árát az Bemutató termünkben személyesen kell kifizetni. A személyes átadóponton kizárólag készpénzes fizetésre van lehetõség. Fizetés banki elõre utalással Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki elõre utalást választ, kérjük, hogy a megrendelés teljes végösszegét (az esetleges szállítási díjjal együtt) utalja át. A banki adatokat és az utalandó összeget emailben küldjük át Önnek.

Termékszavatosság

1. Termékszavatosság Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.   A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 11.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.   Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy – a termékhibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

Jótállás

2. Jótállás Jótállást adunk minden termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási idõt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idõ az érvényes. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.   A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.   Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 11.1. és a 11.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.   A jótállási igény nem érvényesíthetõ a nem rendeltetésszerû használatból eredõ meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

X